TẠI SAO CHỌN HANA

Trung tâm đào tạo tiếng Hàn giúp học viên đạt được TOPIK cấp 4-5 với lộ trình học NGẮN NHẤT với CHI PHÍ TIẾT KIỆM NHẤT.

LỘ TRÌNH CỤ THỂ :

- Lớp CHUYÊN SÂU 1 ( 7 tuần ) : đầu ra TOPIK cấp 1.

- Lớp CHUYÊN SÂU 2 ( 8 tuần ) : đầu ra TOPIK cấp 2.

- Lớp CHUYÊN SÂU 3 ( 9 tuần ) : đầu ra TOPIK cấp 3-4.

- Lớp luyện thi TOPIK II ( 8 tuần ) : đầu ra TOPIK cấp 4-5.