THÀNH NGỮ TIẾNG HÀN BỎ TÚI

찬물도 위아래가 있다.

CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI CÓ TÔN TI TRẬT TỰ


Có Ba Mẹ mới có ta, có Thầy Cô mới có học trò, có Cũ mới có Mới,... đó là lễ nghĩa, cũng như quy luật mà chúng ta luôn thực hiện đến ngày nay. Nó luôn là nghĩa cử cao đẹp mà thế hệ trước gìn giữ và truyền nối lại cho thế hệ sau. Đặc biệt ở Hàn Quốc, là quốc gia rất coi trọng lễ nghĩa. Ad và các bạn hãy luôn giữ nghĩa cử cao đẹp này đến cùng nhé.


THÀNH NGỮ TIẾNG HÀN