TỪ LÁY TIẾNG HÀN

Từ láy là từ được tạo nên bởi các tiếng giống nhau về âm, về vần hoặc cả âm và vần. Nó nhấn mạnh, miêu tả hình dạng, hình dáng, tâm trạng, tâm lý, tinh thần, tình trạng của người của sự vật hiện tượng. Từ láy tiếng Hàn rất phong phú và thường được sử dụng trong đời sống thường ngày để câu văn thú vị hơn, nghe vui hơn. Nắm được cách sử dụng từ láy hiệu quả thì bạn gần như đi đến một cảnh giới khác, cảnh giới của SÀNH HÀN

:)

21 views0 comments

Recent Posts

See All