NÓI PHẢN XẠ Ở HANA LÀ GÌ?

Updated: Oct 18, 2018


HaNa là một trong những trung tâm tiếng Hàn ít ỏi sử dụng phương pháp phản xạ để "kích não" tối đa cho các em học viên trong suốt quá trình tham gia lớp Nói Phản Xạ.

Vậy "Kích Não" là gì mà nghe ghê vậy? Câu này để các bạn học viên tại HaNa trả lời là chính xác nhất. Người viết sẽ không đánh giá chủ quan quá về khóa học này, dù tôi là một trong những học trò của cô nên hiểu rõ "Kích Não" là gì.

Cô Hiền là giáo viên chính đảm nhận lớp Nói Phản Xạ, trong suốt quá trình học các bạn gần như không có thời gian để tâm trí để suy nghĩ chuyện khác, mà tập trung hoàn toàn vào NÓI NÓI và NÓI tiếng Hàn mà thôi. Vậy đối tượng thích hợp học khóa này là

1) Không nói được tiếng Hàn trôi chảy dù có Topik Cấp 3, Cấp 4.

2) Nghe người Hàn nói thì hiểu nhưng mở miệng nói không được.

3) Nghe hiểu rồi nhưng nói quá chậm do phải sắp xếp câu.

4) Không có mục đích rõ ràng, chỉ muốn học tiếng Hàn để khỏi suy nghĩ chuyện khác thì cũng vào lớp này được luôn :)


38 views0 comments

Recent Posts

See All

PHÁT ÂM TIẾNG HÀN

Một trong những nguyên nhân ta không thể nghe được người Hàn nói gì là CÁCH PHÁT ÂM. Cũng giống tiếng Anh thường đọc nối các từ với nhau (linking) thì trong tiếng Hàn cũng có cách đọc nối và biến âm t