NGÔN NGỮ BẰNG CON SỐ

Như các bạn đã biết, chữ số tiếng Hàn được phát âm theo hai cách, thuần hàn và hán hàn. Chữ số phát âm theo Hán Hàn khá đơn giản lại phát âm tương tự với một số từ ngữ tiếng Hàn, vì vậy thường được dùng trực tiếp để thay thế các từ tiếng Hàn có phát âm tương tự.

PS: đây là ngôn ngữ của giới trẻ, có thể người cao tuổi không hiều nha, đừng sử dụng sai đối tượng nhé.


19 views0 comments

Recent Posts

See All