MẪU CÂU DÙNG ĐỂ THUYẾT TRÌNH TRONG CÔNG TY - PHẦN 1


  • PHẦN 1: CHÀO HỎI VÀ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

  • PHẦN 2: GIẢI THÍCH VẤN ĐỀ


  • PHẦN 3: PHÂN ĐOẠN TRÌNH BÀY KHI CÓ NHIỀU NỘI DUNG.


1 view

Recent Posts

See All

PHÁT ÂM TIẾNG HÀN

Một trong những nguyên nhân ta không thể nghe được người Hàn nói gì là CÁCH PHÁT ÂM. Cũng giống tiếng Anh thường đọc nối các từ với nhau (linking) thì trong tiếng Hàn cũng có cách đọc nối và biến âm t