MÔN VIẾT TOPIK II - BÀI 1

Để có thể đạt được điểm tối cao của môn này, không những cần có một lượng từ vựng nhất định mà còn có kỹ thuật sử dụng các cấu trúc nâng cao. Môn viết của Topik sẽ thiên về học thuật nên các cấu trúc được sử dụng trong bài viết càng cao cấp càng được đánh giá cao.

Do vậy chúng ta hãy cũng cô tìm hiểu có những cấu trúc nào nhé

Trước tiên chúng ta sẽ học về NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG MÔN VIẾT

LƯU Ý: LOẠT BÀI TOPIK MÔN VIẾT CAO CẤP NÀY DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH VÀ MUỐN ĐẠT TOPIK CẤP 5, CẤP 6

SẼ LÀ QUÁ KHÓ CHO CÁC BẠN CÓ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ XUỐNG.


11 views0 comments