GÓC TỪ VỰNG - 3

Đa dạng hóa cách sử dụng từ ngữ là cách nâng cấp vốn từ mà bạn vốn nghĩ nó là từ đã biết rồi, nhưng có thể trong các hoàn cảnh khác nhau nó lại mang ý nghĩa khác. Cũ mà mới là ở đây. Biết được càng nhiều câu ta càng nâng cao vốn từ tiếng Hàn lẫn tiếng Việt. Hãy là chuyên gia của chính ngôn ngữ mình đang học các bạn nhé. 😉2 views0 comments