GÓC TỪ VỰNG - 2

Updated: Oct 26, 2018

Đa dạng hóa cách sử dụng từ ngữ là cách nâng cấp vốn từ mà bạn vốn nghĩ nó là từ đã biết rồi, nhưng có thể trong các hoàn cảnh khác nhau nó lại mang ý nghĩa khác. Cũ mà mới là ở đây. Biết được càng nhiều câu ta càng nâng cao vốn từ tiếng Hàn lẫn tiếng Việt. Hãy là chuyên gia của chính ngôn ngữ mình đang học các bạn nhé. 😉


5 views0 comments

Recent Posts

See All