CÂU NÓI HAY - 6

TA LUÔN CẢM THẤY ĐỒNG CỎ BÊN KIA XANH HƠN BÊN NÀY, người ta hay có tâm lý lúc nào cũng cảm thấy cái của người khác tốt hơn của mình. Tiếng Việt mình cũng có câu "Đứng núi này trông núi nọ" để nói ý trên.