CÂU NÓI HAY - 10

Người bạn giúp ta lúc khó khăn mới là người bạn thật sự.

Hay nói ngắn gọn hơn HOẠN NẠN MỚI THẤY CHÂN TÌNH.2 views0 comments