CÁC THƯƠNG HIỆU CAFE LỚN Ở HÀN QUỐC

Các thương hiệu cafe lớn tại Hàn Quốc. Trong các thương hiệu này AD chỉ mới có cơ hội được thưởng thức STARBUCKS, CAFFE BENE, THE COFFEE BEANS & TEA LEAF. Đố các bạn trong các thương hiệu cafe này thì những thương hiệu nào là của Hàn Quốc ???

( Nguồn : Hình ảnh Google )0 views