NỘI QUY

1. LỚP SÁNG ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ : Học viên học các lớp buổi sáng vui lòng đi học
đúng giờ, sau 9h trung tâm sẽ không mở cửa.


2. BÀI THI CUỐI KHÓA :
- LỚP CHUYÊN SÂU : Chuyên cần 20 điểm, bài thi trắc nghiệm 30 điểm, bài thi
nói 50 điểm .
- LỚP THƯỜNG : Chuyên cần 40 điểm, bài thi trắc nghiệm 60 điểm.


3. HỌC LẠI : Những học viên có tổng điểm bài thi dưới 50 điểm sẽ phải đăng kí học
lại. Giảm 50% học phí khi học lại.
 

3. BẢO LƯU : Chỉ giải quyết trong 2 TUẦN học đầu tiên khi có lý do chính đáng (phải
đi công tác đột xuất hoặc do ốm phải đi viện...) và chỉ bảo lưu trong vòng 2 THÁNG.
Học viên phải làm đơn xin bảo lưu gửi tới trung tâm và đơn bảo lưu phải được sự
chấp nhận của Giám đốc Trung tâm.
 

4. LỚP CHUYÊN SÂU và LỚP TOPIK : Không được bảo lưu hay chuyển lớp với bất kì
lý do gì. Vì vậy , học viên cần cân nhắc thật kĩ trước khi đóng học phí.


5. Chỉ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ nếu trung tâm không chiêu sinh được đủ sỉ số mở
lớp. Ngoài ra KHÔNG HOÀN TRẢ HỌC PHÍ cho bất kì lý do nào phát sinh từ học viên.


6. Học viên được giảm 5% học phí và giáo trình miễn phí : khi đóng học phí trước 3
ngày khai giảng.
 

7. BIÊN LAI được nhận theo hai hình thức:
     a) Học viên trực tiếp đến Trung Tâm đăng ký và  nhận biên lai.
     b) Học viên đăng ký và đóng học phí thông qua chuyển khoản thì Trung Tâm sẽ gửi
biên lai qua trang Facebook chính thức của Hàn Ngữ HaNa. 
LƯU Ý : Dù là hình thức đăng ký nào thì khi học viên đăng kí khóa học, văn phòng sẽ
mặc định là học viên đã tìm hiểu, cân nhắc đầy đủ và đồng ý tuân thủ các quy
định trên.

​                       RẤT MONG CÁC BẠN HỢP TÁC. CHÂN THÀNH CẢM ƠN